Egzamin UDT

Najblższe terminy i lokalizacje egzaminów UDT

 

 

Szanowni Państwo

Certyfikacja instalatorów odnawialnych źródeł energii oraz akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE była prowadzona
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.)
oraz następujących rozporządzeń:

·         rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz. 505) oraz

·         rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 425).

Obydwa ww. rozporządzenia zostały wydane jeszcze na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 206 pkt 3) ustawy o odnawialnych źródłach energii zachowują one moc do dnia wejścia w życie nowych ich wersji, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii weszła w życie 4 maja 2015 r., a więc okres 18 miesięcy minął w dniu 4 listopada 2016 r.

Tym samym informaujemy, iż z powodu braku przepisów wykonawczych UDT wstrzymało wszelkie działania związane
z certyfikacją instalatorów odnawialnych źródeł energii oraz akredytowaniem organizatorów szkoleń w zakresie OZE
od dnia 5 listopada 2016 r.
do dnia wejścia w życie nowych wersji ww. rozporządzeń.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!!

 
 

Dodatkowe informacje dotyczące zbliżających się egzaminów dla Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii
znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego.

 

TERMINY I LOKALIZACJE EGZAMINÓW UDT>>>

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W EGZAMINIE>>>