O firmie

Firma O.K. Ośrodek Kursów jest firmą szkoleniową, która otrzymała w roku 1993 status niepublicznej placówki oświatowej i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną. 

Organizujemy szkolenia i kursy na zlecenie instytucji samorządowych, urzędów pracy, firm oraz osób prywatnych. Od 2005 roku z powodzeniem realizujemy własne projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, m in. skierowane do pracowników firm, instytucji samorządowych, osób bezrobotnych oraz dzieci i młodzieży. 

W odpowiedzi na postęp, nieustające zmiany i wzrost wymagań naszych klientów stale rozszerzamy naszą ofertę szkoleniową. Aktualnie proponujemy kilkadziesiąt szkoleń o zróżnicowanej tematyce. Co roku staramy się wzbogacić naszą ofertę. Troska o to, aby jak najpełniej zaspokajała ona oczekiwania naszych klientów sprawia, że do Państwa dyspozycji stawiamy wykwalifikowaną kadrę i sprawdzone programy szkoleń. 

Firma O.K. Ośrodek Kursów posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie odnawialnych źródeł energii:

•   nr OZE-A/06/00026/15 z dnia 24 marca 2015 r. w zakresie pomp ciepła;
•   nr OZE-A/06/00037/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Firma O.K. Ośrodek Kursów posiada następujący certyfikat jakości usług: 
CERTYFIKAT ISO 9001:2008 nr NC-1914 z dn. 04.10.2010. 

Firma O.K. Ośrodek Kursów jest akredytowaną niepubliczną placówką oświatową – decyzja nr 38 z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz decyzja nr 7 z dnia 11 marca 2011 r. 

Firma O.K. Ośrodek Kursów: 

•   Posiada Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
•   Organizuje szkolenia w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii
•   Jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli O.K. 

Naszą misją jest oferowanie klientom doświadczeń szkoleniowych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym - nasze szkolenia to połączenie teorii oraz praktyki. Podstawą naszych działań jest współpraca wyłącznie z kompetentnymi trenerami – specjalistami, prowadzącymi zajęcia aktywnymi metodami, angażującymi wszystkich uczestników, zarówno podczas wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów oraz dyskusji. 

W przyjaznej atmosferze, zarówno pracodawcy, kadra zarządzająca, pracownicy, jak i osoby poszukujące pracy zdobędą nowe umiejętności i poszerzą swoją wiedzę w wybranych obszarach.