Rekrutacja na szkolenie OZE

OK OZE powstała, aby szerzyć i propagować stosowanie odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy akredytowaną jednostką Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie szkoleń OZE.

W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT dla instalatorów pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych, jak również szereg cykli szkoleniowych w zakresie pozostałych technologii OZE m.in. kolektory słoneczne.

 

Najbliższe szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT:

- dla instalatorów systemów fotowoltaicznych - 19-20.04.2018r.

- dla instalatorów pomp ciepła - termin wkrótce!

 

Zgłaszanie udziału

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, powinny pobrać formularz znajdujący się w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Wypełnić i podpisać formularz oraz wysłać go skanem na e-mail: biuro@ok-kursy.pl / szkolenia@ok-oze.pl lub faksem
pod nr (58) 672 44 04.

Zamawiający po przesłaniu zgłoszenia powinien dokonać płatności w terminie do 4 dni od wysłania zgłoszenia i nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.

nr konta bankowego O.K. Ośrodek Kursów : 66 2490 0005 0000 4500 2721 3704      

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko - szkolenie pompy ciepła/systemy fotowoltaiczne - wybrać właściwe

 

Po dopełnieniu powyższych formalności osoby zgłoszone zostaną umieszczone na liście uczestników. Na kilka dni przed terminem szkolenia otrzymają dodatkowo potwierdzenie jego odbycia się, a w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek zmian będą bezzwłocznie o nich informowane.